elma lsm

Ultrazvučna jedinica Elmasonic X-tra LSM predstavlja jedinstveno rešenje za ultrazvučno čišćenje sa zapaljivim rastvaračima. Ultrazvučne jedinice mogu da rade na različitim frekvencijama (frekvencija može da se menja u toku rada), za čišćenje ne-vodenim rastvorima, odmašćivanje, uklanjanje boja i ostataka lepila i vezivnih sredstava.

  • Dostupna za rastvarače sa tačkom paljenja od 55°C i više
  • CE usaglašenost i saglasnost sa RFI, WEEE i RoHS direktivama i propisima
  • Prototip TUV je odobren u dve veličine: 250 (28 l) i 550 (60 l)
  • Čuva životnu sredinu preko usisne jedinice koja se može opciono postaviti                                              
  • Dostupna i koristi se kao samostalna jedinica ili kao deo modular X-tra line, sa daljinskom kontrolom.

više možete pogledati OVDE