main-fp528-352x268

Primenjujući priznatu Diminu tehniku sagorevanja, FP-528 analizator azota/proteina je alternativa digestiji po Kjeldalu. FP528 je dizajniran za analizu manjih masa organskih uzoraka i daje rezultate u roku od 4 minuta. Uglavnom se koristi u laboratorijama sa manjim brojem uzoraka i u skladu je sa odobrenim metodama ispitivanja AOAC 992.23, AOAC 992.15, AACC 46-30, AOAC 968.06, AOAC 993.13, DIN/ISO 13878, kao i drugim metodama za određivanje proteina u namirnicama, hrani za životinje, žitaricama i proizvodima od žitarica.

Za više informacija pogledajte OVDE