HALO MPR-96 side view- smanjena

Halo MPR-96 je veoma jednostavan za rad, dolazi sa mnoštvom funkcija koje su prilagođene za analitičke i biološke primene. Može se koristiti kao samostalan instrument ili povezan na kompjuter radi maksimalne prilagodljivosti.

više možete pogledati OVDE: