labtouch

Delimično kontroliše temperaturu i koristi se za jednostavna i precizna merenja aktivnosti vode. Dostupne su dve verzije sa različlitim mogućnostima; LabTouch-aw osnovni i LabTouch-aw unapređeni. LabTouch-aw unapređeni ima mogućnost povezivanja do dve komore "LabClick-aw" i i NovalogMC softver.

Glavna primena je u delu od srednje do visoke aktivnoti vode, uglavnom opsega od 0.40-0.95 aw, pri čemu vrednosti iznad 0.85 aw zahtevaju potpunu temperaturnu kontrolu komore.

LabTouch je  prvenstveno se koristi u laboratorijama kontrole kvaliteta i nije pogodan za proizvodnju.

Prednosti:

  • Lako dostupan meni preko velikog touch screen ekrana
  • Pouzdan i lak za korišćenje
  • SAL-T standardi koji se mogu iznova koristiti
  • Automatsko postizanje ravnoteže rezultata za bolju reproduktivnost i uporedivost
  • Jedinstveno napravljen ektrolitički senzor.

više možete pogledati OVDE