M-565

Melting Point M-565 namenjen je za automatsko određivanje tačke topljenja i tačke ključanja, pa se često koristi u kontroli kvaliteta.

  • Displej u boji za praćenje prelazne faze procesa topljenja
  • Video kamera omogućava ponovni pregled snimka, a samim tim i proveru rezultata
  • Automatska kalibracija i čuvanje rezultata kalibracije
  • Dvostruka proverauzoraka poređenjem manuelnog i automatskog merenja
  • Originalni PC softver za lako upravljanje metodama i rezutatima
  • Jednostavno punjenje kapilara korišćenjem Sample Loader M-569 omogućava izuzetnu ponovljivost rezultata merenja
  • U potpunosti odgovara zahtevima Farmakopeje (Evropska, USP, japanska)
  • Kompletna IQ/OQ dokumentacija, uključujući sertifikovana jedinjenja za kalibraciju  i verifikaciju  za potrebe GLP/GMP laboratorije

više možete pogledati OVDE