C-605_C-615_pump_module_02

Pump modul C-601 i C-605 su ključne komponente BUCHI Sepacore hromatografskih sistema.
Moguća su razdvajanja u izokratskom ili gradijentnom modu. Bbez obzira na mod koji se koristi moduli obezbeđuju precizan protok, koji je ujedno oslobođen pulsacija.

  • Inertna glava pumpe dozvoljava rad sa rastvaračima različite prirode
  • Razdvajanja moguća pri pritiscima do 50 bar
  • Protok eluenta do 250 mL/min.

više možete pogledati OVDE