F-125

Cirkulator za hlađenje F-125 optimizuje proces destilacije tako što hladi i održava konstantnom vodu koja se koristi za hlađenje para rastvarača dobijenih u postupku destilacije

Efikasno hladi čak i u slučaju istovremenog uparavanja na dva ili više rotacionih uparivača

Kompletan sistem Rotacioni uparivač-cirkulator-vakuum pumpa lako se kontroliše pomoću vakuum kontrolera

Dizajniran je tako da je na njega moguće postaviti industrijski vakuum uparivač i vakuum pumpu tako da zajedno zauzimaju veoma mali prostor

Više možete pogledati OVDE