B-811_front

Idealno rešenje za sve tipove ekstrakcije nezavisno od uzoraka koje analizirate

  • Soxlet, Soxlet "Warm", "Hot" i Kontinualna ekstrakcija na istom uređaju
  • Kombinuje prednosti Soxlet i Randall ekstrakcije u jednom instrumentu
  • Zahvaljujući 60% većoj zapremini čaše za uzorak (LSV konfiguracija) postiže se zahtevani limit detekcije i kod uzoraka kod kojih se očekuje veoma nizak sadržaj analita
  • Kompatibilan sa mnogim uzorcima i rastvaračima
  • Komponente sistema su staklene tako da je moguće praćenje kompletnog ciklusa
  • Minimalan gubitak rastvarača zahvaljujući kondenzatoru visokih performansi
  • Potpuna usaglašenost sa regulativama postiže se korišćenjem Soxlet režima

više možete pogledati OVDE