tenz

Elektronska hidrostatička vaga (superalkomat) je u skladu sa OIV pravilima. Potpuno automatski instrument, koristi se za određivanje jačine alkohola u zapreminskim procentima ASV, ukupnog suvog ostatka i ispitivanje šire.

Očitavanje jačine alkohola u zapreminskim procentima od 0,13 do 99,98% ASV, prikazuje se na velikom LCD ekranu, istovremeno sa temperaturom, gustinom na 20°C, kao i drugim parametrima.

više možete pogledati OVDE