main-tga701-435x248

TGA701 termogravimetrijski analizator koji određuje gubitak mase u funkciji temperature, u kontrolisanim uslovima.

Moguće je podesiti višestruke standardne metode analize ili metode kreiranje od strane korisnika, za ispitivanje sadržaja vlage, isparljivih materija i pepela, a moguća je i kombinacija ova tri određivanja tokom jedne analize.

Jedinstvene prednosti TGA701:

  • Automatizovana analiza do 19 uzoraka (ili 38 uzoraka kod dvostruke konfiguracije)
  • Ekonomična termogravimetrijska analiza vlage, isparljivih materija i pepela iz istog uzorka
  • Poboljšana funkcionalnost sa odabirom atmosphere u peći: N2, O2 ili vazduh
  • Fleksibilno programiranje standardnih metoda ili metoda definisanih od strane korisnika
  • U skladu sa ASTM D7582, ASTM D7348, ASTM D5142, ISO standardnim metodama
  • Dokumentovanje cele analize i sledljivost kalibracije za usklađenost sa procedurom kontrole kvaliteta

Za više informacija pogledajte OVDE