114499-7636599-trumac-n

TruMac N je idealan za određivanje azota/proteina ili ugljenika/azota u mnoštvu organskih matriksa – od namirnica i stočne hrane, do zemljišta i đubriva - primenjujući priznatu Diminu tehniku.

Velika pouzdanost, automatizovani rad bez prisustva operatera, uz minimalnu pripremu uzoraka ili bez pripreme uzoraka, pružaju veoma ekonomičnu analizu i čine TruMac N pravim instrumentom za laboratorije sa velikim brojem uzoraka, za komercijalne analitičke laboratorije za ispitivanje hrane i poljoprivrednih proizvoda. 

TruMac N je u skladu sa odobrenim metodama ispitivanja AOAC 992.23, AOAC 992.15, AACC 46-30, AOAC 968.06, AOAC 993.13, DIN/ISO 13878 za određivanje proteina u namirnicama, hrani za životinje, žitaricama i proizvodima od žitarica.

Jedinistvene prednosti LECO TruMac analizatora:

  • Jedinstveno na tržištu – velike mase uzoraka – do 3 g
  • Prevazilaze se problemi sa heterogenim matriksima
  • Opseg merenja od 20 ppm do 30% uz visoku preciznost
  • Velika fleksibilnost tipova uzoraka: tečnosti, čvrsti uzorci, voluminozni uzorci, uzorci male gustine, itd.
  • Temperatura peći do 1450°C omogućava analizu najzahtevnijih matriksa
  • LECO veliki čamčići za višekratnu upotrebu zadržavaju pepeo, čime se peć održava čistom
  • Dizajn peći omogućava automatizaciju sa visokom protočnošću uzoraka sa automatskim uklanjanjem pepela

Za više informacija pogledajte OVDE