wineflow

Automatski multiparametarski analizator WINEFLOW PLUS je kompletno automatski analizator, koji obezbeđuje visoku produktivnost do 120 testova/sat.

  • Nosač kiveta ima 64 mesta za uzorke, standarde i kontrole.
  • Nosač kiveta za reagense ima 27 pozicija, koje se hlade, da bi se održala stabilnost reagensa.
  • Senzor za nivo reagensa u kiveti
  • Reakciona ploča sa 96 temperaturno kontrolisanih kiveta
  • Mogućnost određivanja 13 parametara u isto vreme
  • Parametri koji se mogu odrediti: sirćetna kiselina, acet-aldehid, alfa amino azot, amonijačni azot,  antocijani kalcijum, katehini, hloridi, limunska kiselina i drugi.

više možete pogledati OVDE