donaulab
Donau Lab Beograd
Laboratorijska i procesna oprema
prodaja i servis
buchi
BÜCHI Labortechnik
Rotacioni vakuum uparivači, vakuum pumpe, kjeldahl sistemi
preaparativna hromatografija,
enkapsulatori, spray drying
slider-cem-1

CEM
Mikrotalasna digestija, ekstrakcija i sinteza!
Brzo određivanje vlage, masti i proteina. Sinteze peptida

slider

LECO
Uređaji za elementalnu analizu - CHNOS analizatori,
Kalorimetri, Analizator žive, Metalografski uređaji

slider 2
Camag
Sistemi za tankoslojnu hromatografiju,
nanošenje uzoraka, razvijanje hromatograma, derivatizacija, detekcija i dokumentacija
slider2
BRUKER AXS
X-Ray difrakcija i X-Ray fluorescencija
XRF, EDXRF, WDXRF, XRD, SC-XRD, SAXS
slider proba 7 for web
BRUKER OPTICS
Napredna QA/QC rešenja bazirana na infracrvenoj
i raman spektroskopiji
integra
Integra Biosciences
Sistemi za pripremu i razlivanje medijuma,
plamenici i pipete
slider-biospin

BRUKER Biospin
Magnetna rezonanaca : NMR, TD NMR, EPR , MRI sistemi

slider-hh
BRUKER Handheld

Prenosni XRF uređaji za nedestruktivno određivanje metala
LIBS uređaji za analizu legura
5. novembra 2018.

BRUKER na Hemijskom Fakultetu u Beograde

Bruker Daltonics i Donau Lab Beograd predstavitće se  na Hemijskom fakultetu u Beogradu 07.11. 2018. godine u 12h. 
Zahvaljujemo se osoblju Hemijskog fakultete što nam je izašlo u susret i omogućilo ovu prezentaciju!
[…]

11. juna 2018.

TALES NANO – H Genie generetor vodonika uskoro u prodaji!

Donau Lab vam najavljuje novi proizvod u programu proizvođača Tales Nano – do sada najefikasniji generator vodonika (H2) – H Genie!
Jednostavan i siguran visokopritisni generator vodonika.
Proizvodnja vodonika se zasniva na elektrolizi dejonizovane vode, a proizvedeni vodonik je minimalne čistoće od 99,99%.
Uskoro u prodaji! […]

11. juna 2018.

LECO – Novi termogravimetrijski analizator vlage

Sa ciljem da povećate efikasnost vaše laboratorije Donau lab i Leco vam predstavljaju najnoviji termogravimetrijski analizator vlage – TGM800
Brz, precizan i efikasan.
Istovremeno analizira do 16 uzoraka. 
Automatski određuje sadržaj vlage uzoraka kao što su hrana, stočna hrana, mlinski proizvodi itd…
Rezultati analize se čuvaju i obrađuju so […]

25. januara 2018.

Nova generacija LECO 928 analizatora za ugljenik i azot

Nova 928 LECO Serija će Vam omogućiti :

Da povećate produktivnost vaše laboratorije sa velikim protokom uzoraka 
Primenu  za najzahtevnije aplikacije 
Da postignite nisku cenu rada  zahvaljujući  radu bez reagenasa , visoko-efikasnoj peći sa smanjenim  rasipanjem toplote i smanjenom potrošnjom energije
Da uradite 4000 ili više analiza koriste […]

23. januara 2018.

Tapped density tester – PT-TD300

Pharma Test Vam predstavlja uređaj namenjen određivanju tapkane i stvarne gustine praškova, granula, pigmenata i sličnih proizvoda.
Nakon svakog testa uređaj preračunava tapkanu gustinu, odnos protoka po Hausneru i Carr indeks kompresibilnosti.

PT-TD300 omogućava: – Analize u skladu sa sledećim metodama: USP 616 metoda 1 i 2, EP 2.9.34 , DIN EN […]

28. septembra 2017.

PREZENTACIJA CEM PROIZVODA

Donau Lab organizuje prezentaciju svoje saradnje sa kompanijom CEM, 12.10.2017. u Beogradu.
Prezentacija će obuhvatiti predstavljanje gostiju iz kompanije CEM i predavanje vezano za najznačajnije proizvode – Mikrotalasnu digestiju, ekstrakciju i sintezu.
Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa načinom rada sledećih uređaja:
MARS 6 iWave i D […]

8. avgusta 2017.

Lakše do vaših uzoraka nakon uparavanja

Pored standardnih balona za uparavanje, u programu proizvođača Buchi od sada su vam dostupni baloni prečnika 110mm.
Univerzalni poklopac prečnika 110mm dizajniran je tako da možete da ga koristite uz balone različitih zapremina i veoma lako postavite na rotacione uparivače sa standardnim nastavcima. 
Pogledajte video
  […]

27. jula 2017.

LabMaster NEO – Instrument nove generacije za merenje aktivnosti vode

Novasina, svetski lider u proizvodnji uređaja za merenje aktivnosti vode, Vam predstavlja novi unapređeni AW metar :LabMaster aw – NEO

LabMaster aw – NEO nudi Vam:

Širok opseg merenja aw vrednosti: 0,0030 – 1,0000
Rezultate merenja dostupne za samo 10 min
Temperaturnu kontrolu u opsegu od 0-60,00 °C
Dokumentovane rezultate u skladu sa 21CF […]

18. jula 2017.

NOVO U NAŠEM PROGRAMU – CEM

CEM – sinonim za najsavremeniju mikrotalasnu digestiju!

Istovremena digestija do 40 uzoraka u najsavremenijim tipovima posuda, prilagodjenim vašim uzorcima.
Mikrotalasna digestiju u roku od 10 minuta, rešenje u vidu uredjaja sa jednim radnim mestom.
Inovativna tehnologija bežičnog merenja temperature uzorka. Praćenje temperature svih uzoraka s […]

2. marta 2017.

BUCHI Preparativna hromatografija – REVELERIS PREP

Upoznajte novu liniju Buchi preparativne hromatografije  i ubrzajte postupak razdvajanja uz REVELERIS
Predstavljamo Vam  najnoviji sistem za razdvajanja koji u jednom instrumentu kombinuje „flash“ hromatografiju sa preparativnom HPLC hromatografijom – REVELERIS PREP

 
REVELERIS PREP više informacija
Preuzmite besplatno već razvijene apli […]