donaulab
Donau Lab Beograd
Laboratorijska i procesna oprema
prodaja i servis
buchi
BÜCHI Labortechnik
Rotacioni vakuum uparivači, vakuum pumpe, kjeldahl sistemi
preaparativna hromatografija,
enkapsulatori, spray drying
slider-cem-1

CEM
Mikrotalasna digestija, ekstrakcija i sinteza!
Brzo određivanje vlage, masti i proteina. Sinteze peptida

slider

LECO
Uređaji za elementalnu analizu - CHNOS analizatori,
Kalorimetri, Analizator žive, Metalografski uređaji

slider 2
Camag
Sistemi za tankoslojnu hromatografiju,
nanošenje uzoraka, razvijanje hromatograma, derivatizacija, detekcija i dokumentacija
slider2
BRUKER AXS
X-Ray difrakcija i X-Ray fluorescencija
XRF, EDXRF, WDXRF, XRD, SC-XRD, SAXS
slider proba 7 for web
BRUKER OPTICS
Napredna QA/QC rešenja bazirana na infracrvenoj
i raman spektroskopiji
integra
Integra Biosciences
Sistemi za pripremu i razlivanje medijuma,
plamenici i pipete
slider-biospin

BRUKER Biospin
Magnetna rezonanaca : NMR, TD NMR, EPR , MRI sistemi

slider-hh
BRUKER Handheld

Prenosni XRF uređaji za nedestruktivno određivanje metala
LIBS uređaji za analizu legura
BRUKER OPTICS vodeći svetski proizvođač uređaja namenjenih analizama u infracrvenoj, b[...]
Bruker je najpoznatiji svetski proizvođač NMR uređaja. U svom program nudi uređaje z[...]
CEM vodeći svetski proizvođač uređaja za pripremu najrazličitijih tipova uzoraka mikr[...]
Već 75 godina BUCHI pruža najbolja rešenja za laboratorije za istraživanje i razvoj, [...]
LECO je svetski lider u proizvodnji uređaja za organsku i neorgansku elementalnu analizu,[...]
CAMAG je svetski lider za instrumentalnu tankoslojnu hromatografiju (TLC / HPTLC). Camag [...]
Bruker AXS je svetski lider u proizvodnji uređaja za X-ray florescenciju i X-ray difrakc[...]
Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH je svetski lider u proizvodnji i razvijanju la[...]
INTEGRA nudi inovativna rešenja za rukovanje tečnostima. Razvija aplikacije koje služe [...]
SCHMIDT + HAENSCH kompanija od 1864. godine razvija i unapređuje laboratorijske i procesn[...]
Julabo je lider na tržištu sistema za temperaturnu kontrolu. JULABO proizvodi: Vodena[...]
BINDER GmbH je tržišni lider u proizvodnji sušnica, klima komora i inkubatora. BINDER [...]
Kuhner AG je svetski lider u proizvodnji šejkera, šejker inkubatora, sistema polica za m[...]
Dynamica proizvodi : Centrifuge Spektrofotometri Čitači mikrotitar ploča DNA anali[...]
Gibertini proizvodi instrumente za analizu vina i jakih pića, kao i precizne vage od 1950[...]
Adrona sistemi za prečišćavanje vode obezbeđuju ultračistu i čistu vodu za laborator[...]
NOVASINA je švajcarska kompanija sa dobrom tradicijom. Svoju stručnost bazira na razvoju[...]
Thales Nano je tržišni lider u proizvodnji protočnih hemijskih reaktora. U temperatur[...]
SI Analytics je renomirani proizvođač raznovrsne laboratorijske i procesne opreme. Neki [...]
Ingenieurbüro CAT proizvodi homogenizatore, različite vrste mešalica sa i bez grejanja,[...]
Pharma Test je svetski lider u proizvodnji opreme koja se koristi u farmaceutskoj industri[...]
Autoklavi proizvođača Astell za primene u medicini, mikrobiologiji, farmaciji ili labora[...]