donaulab
Donau Lab Beograd
Laboratorijska i procesna oprema
prodaja i servis
buchi
BÜCHI Labortechnik
Rotacioni vakuum uparivači, vakuum pumpe, kjeldahl sistemi
preaparativna hromatografija,
enkapsulatori, spray drying
slider-cem-1

CEM
Mikrotalasna digestija, ekstrakcija i sinteza!
Brzo određivanje vlage, masti i proteina. Sinteze peptida

slider

LECO
Uređaji za elementalnu analizu - CHNOS analizatori,
Kalorimetri, Analizator žive, Metalografski uređaji

slider 2
Camag
Sistemi za tankoslojnu hromatografiju,
nanošenje uzoraka, razvijanje hromatograma, derivatizacija, detekcija i dokumentacija
slider2
BRUKER AXS
X-Ray difrakcija i X-Ray fluorescencija
XRF, EDXRF, WDXRF, XRD, SC-XRD, SAXS
slider proba 7 for web
BRUKER OPTICS
Napredna QA/QC rešenja bazirana na infracrvenoj
i raman spektroskopiji
integra
Integra Biosciences
Sistemi za pripremu i razlivanje medijuma,
plamenici i pipete
slider-biospin

BRUKER Biospin
Magnetna rezonanaca : NMR, TD NMR, EPR , MRI sistemi

slider-hh
BRUKER Handheld

Prenosni XRF uređaji za nedestruktivno određivanje metala
LIBS uređaji za analizu legura
1. septembra 2022.

ZAPOŠLJAVAMO! Otvorena pozicija: Serviser laboratorijske opreme

Donau Lab Beograd od 2001. godine na  prostoru Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine zastupa vodeće svetske proizvođače opreme za laboratoriju i industrijske procese. 
Krajnji korisnici instrumenata su analitičari i istraživači u kontrolnim i R&D laboratorijama na fakultetima i institutima, u prehrambenoj, farmaceutskoj, naftnoj, […]

1. septembra 2022.

ZAPOŠLJAVAMO ! Otvorena pozicija: Asistent menadžera prodaje

Donau Lab Beograd od 2001. godine na  prostoru Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine zastupa vodeće svetske proizvođače opreme za laboratoriju i industrijske procese.
Krajnji korisnici instrumenata su analitičari i istraživači u kontrolnim i R&D laboratorijama na fakultetima i institutima, u prehrambenoj, farmaceutskoj, naftnoj […]

15. septembra 2021.

NOVE BUCHI DESTILACIONE JEDINICE

 
Najnoviji model K-365 je dostupan u dve verzije DistLine i KjelLine, sa tri različita nivoa u performansama: 
Easy – osnovne performanse
Basic – standarne performanse
Multi – napredne performanse uređaja
DistLine je posebno dizajnirana linija uređaja da pokrije veliki opseg lako isparljivih (volatilnih) supstanci koje se analiziraju, […]

30. oktobra 2019.

Unapređeni BINDER C 170 – najnoviji CO2 inkubator na tržištu.

Unapređeni klimatski uslovi zahvaljujući VENT-vazdušnom omotaču i patentiranim mlaznicama za ubacivanje CO2 i mešanje gasova.
Zahvaljujući dizajnu komore sa prirodnom konvekcijom i automatskoj sterilizaciji vrućim vazduhom uzorci su zaštićeni od kontaminacije.
Novi kontroler sa ugrađenim USB interfejsom za prenos i obradu podataka.
Proširena m […]

9. juna 2019.

Putujte sa svojim uzorcima u Berlin!

Pridružite se našoj akciji i putujte sa svojim uzorcima u Berlin!
Želite da brzo i sa velikom tačnošću analizirate sadržaj azota/proteina u vašim uzorcima?
Spojite lepo i korisno!  Posetite LECO aplikativnu laboratoriju i uživajte u čarima Berlina!
Da li ste baš Vi i kolega iz vaše laboratorije , ti koji će uraditi analizu azota/proteina  u LECO […]

10. aprila 2019.

Dobrodošli na CEUM 2019

Skup BRUKER NMR korisnika (CEUM 2019)
U Beogradu će se 4-5 septembar, 2019 održati 21. Centralnoevropski NMR simpozijum i skup BRUKER NMR korisnika.
Bruker-ovi NMR aplikativni inženjeri kao i brojni stručnjaci iz industrije, predstaviće najnovija dostignuća NMR tehnike, mogućnosti nadogradnje i unapređenja.
Simpozijum će se održati na Hemijskom […]

11. marta 2019.

BUCHI – Program treninga za sve korisnike uređaja

Sa uverenjem da informacije predstavljaju važan ključ uspeha kako za individualni tako i za profesionalni razvoj, BUCHI promoviše visokokvalitetan program obuke, namenjen svim korisnicima BUCHI uređaja, kako bi proširili poznavanje procesa, maksimalno iskoristili performanse instrumenata i povećali njihovu efikasnost.
Tokom ovih susreta, stručnja […]

11. februara 2019.

Novi Buchi sistemi za ekstrakciju!

Novi BUCHI   sistemi za ekstrakcije  primenljivi za klasična određivanja masti, kao i za analizu rezidua i zagađivača u različitim matriksima.
BUCHI instrumenti pokrivaju  celi  niz automatskih metoda ekstrakcije, od klasičnog Soxhleta, ekstrakicje po Randall-u , kontinualne ekstrakcije po Twisselmann-u i ekstrakcije rastvaračima pod visok […]

5. novembra 2018.

BRUKER na Hemijskom Fakultetu u Beograde

Bruker Daltonics i Donau Lab Beograd predstavitće se  na Hemijskom fakultetu u Beogradu 07.11. 2018. godine u 12h. 
Zahvaljujemo se osoblju Hemijskog fakultete što nam je izašlo u susret i omogućilo ovu prezentaciju!
[…]

11. juna 2018.

TALES NANO – H Genie generetor vodonika uskoro u prodaji!

Donau Lab vam najavljuje novi proizvod u programu proizvođača Tales Nano – do sada najefikasniji generator vodonika (H2) – H Genie!
Jednostavan i siguran visokopritisni generator vodonika.
Proizvodnja vodonika se zasniva na elektrolizi dejonizovane vode, a proizvedeni vodonik je minimalne čistoće od 99,99%.
Uskoro u prodaji! […]