E-816_HE_right_313183-1111

Uređaj za automatsku ekstrakciju po Soxletu. Brzo zagrevanje postiže se na keramičkoj ploči, a moguće je individualno zagrevati pozicije na kojima je postavljen uzorak za ekstrakciju.

U zavisnosti od odabranog modela moguće je raditi sa 2 ili 6 uzoraka.

Na displeju je moguće zadati sve parametre ekstrakcije i programirati željeni broj ciklusa.

Uređaj je opremljen rezervoarom za rastvarač koji se hladi i na taj način je obezbeđeno optimalno recikliranje rastvarača (>90%).

više možete pogledati OVDE