donaulab
Donau Lab Beograd
Laboratorijska i procesna oprema
prodaja i servis
buchi
BÜCHI Labortechnik
Rotacioni vakuum uparivači, vakuum pumpe, kjeldahl sistemi
preaparativna hromatografija,
enkapsulatori, spray drying
slider-cem-1

CEM
Mikrotalasna digestija, ekstrakcija i sinteza!
Brzo određivanje vlage, masti i proteina. Sinteze peptida

slider

LECO
Uređaji za elementalnu analizu - CHNOS analizatori,
Kalorimetri, Analizator žive, Metalografski uređaji

slider 2
Camag
Sistemi za tankoslojnu hromatografiju,
nanošenje uzoraka, razvijanje hromatograma, derivatizacija, detekcija i dokumentacija
slider2
BRUKER AXS
X-Ray difrakcija i X-Ray fluorescencija
XRF, EDXRF, WDXRF, XRD, SC-XRD, SAXS
slider proba 7 for web
BRUKER OPTICS
Napredna QA/QC rešenja bazirana na infracrvenoj
i raman spektroskopiji
integra
Integra Biosciences
Sistemi za pripremu i razlivanje medijuma,
plamenici i pipete
slider-biospin

BRUKER Biospin
Magnetna rezonanaca : NMR, TD NMR, EPR , MRI sistemi

slider-hh
BRUKER Handheld

Prenosni XRF uređaji za nedestruktivno određivanje metala
LIBS uređaji za analizu legura
525_photo_m6synth_dooropenglasschem_6x5_hr_072ppi
MARS 6 Synthesis
MARS 6 Syntesis - uređaj namenjen za hemijske sinteze zeolita, molekulskih sita, nanoporoznih materijala, k[...]
elma flex 2
X-tra Line Flex 2
Elmasonic X-tra Line Flex 2 je jedinica pogodna za čišćenje u radionicama. Proces čišćenja se odvija u [...]
cat stirrer
Magnetna mešalica M30
Standardna magnetna mešalica sa elektronskom kontrolom brzine za mešanje do 100 litara vode.  Karakterišu [...]
O nama
Donau Lab Beograd od 2001. godine na  prostoru Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine zastupa vodeće svetske proizvodjače opreme za laboratoriju i industrijske proces.

Servis
Donau Lab Beograd pruža usluge instalacije, servisa, kvalifikacije i aplikativne podrške za celokupni prodajni program.

Kontakt

Donau Lab Beograd Karađorđeva 15/2               11080 Beograd, Zemun Tel: + 381 11 212 93 93
+ 381 11 212 93 93
Fax: + 381 11 212 93 93
NAJNOVIJE VESTI
 

11. juna 2018.

TALES NANO - H Genie generetor vodonika uskoro u prodaji!

Donau Lab vam najavljuje novi proizvod u programu proizvođača Tales Nano - do sada najefikasniji generator vodonika (H2) - H Genie! Jednostavan i siguran visokopritisni generator vodonika. Proizvodnja vodonika se zasniva na elektrolizi dejonizova [...]

11. juna 2018.

LECO - Novi termogravimetrijski analizator vlage

Sa ciljem da povećate efikasnost vaše laboratorije Donau lab i Leco vam predstavljaju najnoviji termogravimetrijski analizator vlage - TGM800 Brz, precizan i efikasan. Istovremeno analizira do 16 uzoraka.  Automatski određuje sadržaj vlage u [...]

25. januara 2018.

Nova generacija LECO 928 analizatora za ugljenik i azot

Nova 928 LECO Serija će Vam omogućiti : Da povećate produktivnost vaše laboratorije sa velikim protokom uzoraka  Primenu  za najzahtevnije aplikacije  Da postignite nisku cenu rada  zahvaljujući  radu bez reagenasa , visoko-efikasnoj [...]