leco-organska-elementarna-analiza-828-serija

Sa najsavremenijim hardverom, ugrađenom softverskom platformom i ekranom osetljivim na dodir, analizatori za ugljenik, azot i protein, iz serije 828 omogućavaju lako upravljanje širokim spektrom uzoraka. Mogućnost snimanja makro uzorka u kombinaciji sa vremenom ciklusa od 2,8 minuta čine seriju 828 idealnim uređajem za veliki broj aplikacija, a istovremeno pruža neuporedivu propusnost analize uzoraka.

  • Vreme ciklusa od 2,8 minuta.
  • Produženi vek trajanja reagensa, uključujući i vek trajanja epruvete za preko 4.000 uzoraka.
  • Robustan automatski punjač za 30 uzoraka sa opciom proširenja kapaciteta do 120 uzoraka.
  • Kvarcna peć osigurava potpuno sagorevanje makro uzoraka sa maksimalnom temperaturom do 1050°C.
  • Velika, porozna posuda olakšava sagorevanje uzorka.  
  • Ćelija za toplotnu provodljivost podržava fleksibilnu upotrebu helijuma ili argona kao nosećeg gasa bez hardverske promene.
  • Dve reagens cevi, pružaju fleksibilnost u optimizaciji metoda zasnovanih na koncentraciji elementa uzorka (niska/visoka).

Za više informacija kliknite OVDE